Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00292400
Тип інформації Реорганізація емітента
Дата виникнення 25/05/2004
Дата публікації 25/05/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Омелянiвський кар'єр"
Юридична адреса* Житомирська область, Коростенський район, с. Горщик
Керівник* Миколайчук В.П. - Голова правлiння
Контактна особа* Миколайчук В.П. - Голова правлiння. Тел: 239-07-64
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про реорганізацію Дата Форма реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Опис змін, про які прийнято рішення Примітки
2004-05-25 5 ВАТ "Омелянiвський кар'єр" реорганiзується шляхом перетворення в ТОВ "Омелянiвський кар'єр" Рiшення пийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.05.2004р.